Praktiskt kunnande på kran

Videofilmernas, och filmandets, flytt in i våra uppkopplade mobiler ger möjlighet att knyta allt kortare filmer till allt mer specifika platser och handgrepp. Samtidigt ger fritt tillgängliga e-lärandeplattformar som Moodle möjlighet att föra bok över medarbetares kunskaper med lika finkorning upplösning. Både stora och små företag skulle kunna tjäna massor på att serva medarbetare med kunnande ”just in time” istället för ”just in case”. (mer …)