Nannyakuten förmedlar närmare tusen barnvakters tjänster över hela Sverige. Spotonize instruktionsfilmer om appen där uppdragen förmedlas, och om tidrapporteringssystemet, förenklar inlärningen och minskar behovet av telefonsupport från kontoret. Dessutom har Spotonize producerat en serie om sex filmer med kompetensutveckling kring barnpsykologi och kundbemötande, Nannyskolan – enkelt inspelade i samtalsform och även publicerade som poddradio. De görs tillgängliga stegvis för medarbetarna vartefter dessa klarar webbtester med frågor på innehållet. Se fyraminutersfilmen om projektet!

Kund: Nannyakuten.
Total tid på plats: Samtliga åtta filmer, om totalt cirka 105 minuter färdig video, spelades in på en arbetsdag.
Videohosting: Spotonize. (Uppspelning har av sekretesshänsyn inskränkts så att den bara kan ske genom spelarfönster på domänen nannyakuten.se. Med vår plattform får kunden full kontroll.)
Audiohosting: Soundcloud.

Utmaning 1: Apparna för administrationen

Många av företagets närmare tusen anslutna barnvakter har svårt att finna sig tillrätta i de tre viktigaste digitala verktygen: för uppdragsförmedlingen, tidrapporteringen och internkommunikationen. Stor belastning av supportsamtal till kontoret.
Produkt: Två filmer om totalt 27 minuter: en på 9 minuter om appen för uppdragsförmedling och den interna facebookgruppen, samt en på 18 minuter om tidrapporteringssystemet.
Spridning: Spelarfönster på nannyakuten.se, bakom företagets vanliga lösenordsvägg för medarbetarna. Upplysning om filmen via interna facebookgruppen och vid inkommande supportsamtal.

Utmaning 2: ”Nannyskolan”

Företagets internutbildning om barnpsykologi och bemötande har hittills givits främst i grupprumssittningar – ett resurskrävande format inte minst för att medarbetare bor spridda över hela Sverige. Genom de inspelade samtalen kan de nu tillgodogöra sig en stor del av kunskapsinnehållet vid plats och tidpunkt som de väljer själva, och gruppmötena blir mer koncisa.
Produkt: Summa sex filmer om totalt 1 timme och 20 minuter, av spontan dialog mellan Nannyakutens personalchef Sofia Åhlin och Spotonize producent. Eftersom bilden knappast är betydelsebärande sparades ljudet från filmerna även som podradiofiler, för att medarbetare ska kunna lyssna till dem med släckt mobilskärm.
Spridning: I spelarfönster på nannyakuten.se. Delarna görs tillgängliga stegvis för medarbetarna vartefter dessa klarar webbtester med frågor på innehållet.

Categories: Video på jobbet

Related Posts

Video på jobbet

Så får QR-koden din instruktionsfilm att flyga

QR-koden känns kanske varken ny eller hi-tech. Men genom sitt sätt att länka ihop maskiner eller fysiska platser med instruktioner på nätet, exempelvis en video, har QR-koden en kraft som fortfarande utnyttjas alldeles för lite. Read more...

Video på jobbet

Tio år senare: Nu rullar videon hos storföretagen

Snart tioårsjubilerande videoplattformsutvecklaren Dream Broker höll seminarium med kundkretsen i Stockholm. Dragningarna illustrerade att det hunnit hända en hel del hos de mer framsynta företagsvideoanvändarna.

Video på jobbet

Case: Älta Strand Café

Caféet vid Älta IP bemannas varje år av hundratals fotbollsföräldrar. Våra instruktionsfilmer om hur de ska sköta och städa kaféet kan nu spelas upp i rutor direkt på föreningens informationssida – ett effektivt komplement till Read more...