Nannyakuten förmedlar närmare tusen barnvakters tjänster över hela Sverige. Spotonize instruktionsfilmer om appen där uppdragen förmedlas, och om tidrapporteringssystemet, förenklar inlärningen och minskar behovet av telefonsupport från kontoret. Dessutom har Spotonize producerat en serie om sex filmer med kompetensutveckling kring barnpsykologi och kundbemötande, Nannyskolan – enkelt inspelade i samtalsform och även publicerade som poddradio. De görs tillgängliga stegvis för medarbetarna vartefter dessa klarar webbtester med frågor på innehållet. Se fyraminutersfilmen om projektet!

Kund: Nannyakuten.
Total tid på plats: Samtliga åtta filmer, om totalt cirka 105 minuter färdig video, spelades in på en arbetsdag.
Videohosting: Spotonize. (Uppspelning har av sekretesshänsyn inskränkts så att den bara kan ske genom spelarfönster på domänen nannyakuten.se. Med vår plattform får kunden full kontroll.)
Audiohosting: Soundcloud.

Utmaning 1: Apparna för administrationen

Många av företagets närmare tusen anslutna barnvakter har svårt att finna sig tillrätta i de tre viktigaste digitala verktygen: för uppdragsförmedlingen, tidrapporteringen och internkommunikationen. Stor belastning av supportsamtal till kontoret.
Produkt: Två filmer om totalt 27 minuter: en på 9 minuter om appen för uppdragsförmedling och den interna facebookgruppen, samt en på 18 minuter om tidrapporteringssystemet.
Spridning: Spelarfönster på nannyakuten.se, bakom företagets vanliga lösenordsvägg för medarbetarna. Upplysning om filmen via interna facebookgruppen och vid inkommande supportsamtal.

Utmaning 2: ”Nannyskolan”

Företagets internutbildning om barnpsykologi och bemötande har hittills givits främst i grupprumssittningar – ett resurskrävande format inte minst för att medarbetare bor spridda över hela Sverige. Genom de inspelade samtalen kan de nu tillgodogöra sig en stor del av kunskapsinnehållet vid plats och tidpunkt som de väljer själva, och gruppmötena blir mer koncisa.
Produkt: Summa sex filmer om totalt 1 timme och 20 minuter, av spontan dialog mellan Nannyakutens personalchef Sofia Åhlin och Spotonize producent. Eftersom bilden knappast är betydelsebärande sparades ljudet från filmerna även som podradiofiler, för att medarbetare ska kunna lyssna till dem med släckt mobilskärm.
Spridning: I spelarfönster på nannyakuten.se. Delarna görs tillgängliga stegvis för medarbetarna vartefter dessa klarar webbtester med frågor på innehållet.

Kategorier: Video på jobbet