Case: Nannyakuten

Nannyakuten förmedlar närmare tusen barnvakters tjänster över hela Sverige. Spotonize instruktionsfilmer om appen där uppdragen förmedlas, och om tidrapporteringssystemet, förenklar inlärningen och minskar behovet av telefonsupport från kontoret. Dessutom har Spotonize producerat en serie om sex filmer med kompetensutveckling kring barnpsykologi och kundbemötande, Nannyskolan – enkelt inspelade i samtalsform och även publicerade som poddradio. De görs tillgängliga stegvis för medarbetarna vartefter dessa klarar webbtester med frågor på innehållet. Se fyraminutersfilmen om projektet! (mer …)

Case: Älta Strand Café

Caféet vid Älta IP bemannas varje år av hundratals fotbollsföräldrar. Våra instruktionsfilmer om hur de ska sköta och städa kaféet kan nu spelas upp i rutor direkt på föreningens informationssida – ett effektivt komplement till luntan av pdf:er. En så kallad QR-kod har satts upp på köksväggen, och via den kan den växande andelen föräldrar som har QR-läsare i telefonen få filmen startad direkt, när de redan är på plats. Se tvåminutersfilmen! (mer …)